TableHeaderConfig.Children

TableHeaderConfig.Children property

Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.

public override List<BaseConfig> Children { get; set; }

Se även