TableHeaderConfig.FontFamily

TableHeaderConfig.FontFamily field

Teckensnittsfamiljen för text

public string FontFamily;

Se även