Class TableTitleConfig

TableTitleConfig class

Representerar TableTitle-element. Visa titel. Används medTableConfig

public class TableTitleConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
TableTitleConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BorderBottomStyle { get; set; }Ytterligare stil för nedre kant
BorderLeftStyle { get; set; }Ytterligare stil för vänster kant
BorderRightStyle { get; set; }Ytterligare stil för höger kant
BorderTopStyle { get; set; }Ytterligare stil för top border
override Name { get; set; }Textvärdet för title
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Fält

namnBeskrivning
BackgroundColorBakgrundsfärgen för tabellen titel
BorderColorFärg på gränsen
BorderSizeStorleken på gränsen
BorderTypeBorder type
ColorFärgen på texten
FontFamilyTeckensnittsfamiljen för text
FontSizeStorleken på texten font
FontStyleStilen för texten

Se även