TableTitleConfig.FontSize

TableTitleConfig.FontSize field

Storleken på texten font

public int FontSize;

Se även