Aspose.OMR.Generation.Config.Elements

Klasser

KlassBeskrivning
AnswerSheetConfigRepresenterar AnswerSheet-element. Det gör det möjligt att lägga till valrutor grupperade i kolumner och rader. Använd svarsbladet om du vill få plats med många frågor på en sida eftersom de ligger nära varandra.
BarcodeConfigStreckkodselement. Kan användas för att koda värde. Placeras på sidan med hjälp av koordinater i pixlar.
ChoiceBoxConfigValrutan är ett grundläggande element som representerar en enda fråga med ett visst antal svar.
CompositeGridConfigGrid element. Producera en mängd bubblor. Varje fylld bubbla representerar en symbol i sammansatt värde Alla markerade symboler kommer att sammanfogas till ett enda värde
ContentConfigRepresenterar innehållselement. Kan användas som underordnat element i tabellen.
CustomTriggerConfigAnpassad bubbla. Vid fyllning kan ändra beteende\värde av målelement
EmptyLineConfigTomt element. Kan användas som vertikal marginal. Överhoppad höjd kan ställas in via egenskap.
GridConfigRepresenterar tabell med bubblor. Frågeidentifierare och flera svar att välja Svarsrad kan vara horisontell eller vertikal
ImageConfigRepresenterar bildelement. Infogat från filsystemet med den angivna sökvägen
InputGroupGrupperingselement. Består av två innehållsbarn. Ritad i proportionerna 1\3 och 2\3.
TextConfigRepresenterar textelement. Används för att visa information. Deltar inte i igenkänning.
WriteInConfigRepresenterar Write-In-element. Används för handskrivna fält. Vid igenkänning klippt som bild och placerad i mapp.