Class AnswerSheetConfig

AnswerSheetConfig class

Representerar AnswerSheet-element. Det gör det möjligt att lägga till valrutor grupperade i kolumner och rader. Använd svarsbladet om du vill få plats med många frågor på en sida eftersom de ligger nära varandra.

public class AnswerSheetConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
AnswerSheetConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
AnswersCount { get; set; }Antalet svarsalternativ för varje fråga i svarsbladet.
AnswersValues { get; set; }Varje värde representerar symbol inuti bubblan. Måste ha samma antal somAnswersCount Exempel: ny sträng[] {“A”, “B”, “C”, “D”} Exempel: ny sträng[] {“1”, “2”, “3”, “4”}
BubbleType { get; set; }Typen av en bubbla
Column { get; set; }Indikerar i vilken kolumn ark ska ritas
ColumnsCount { get; set; }Anger antalet kolumner som ska ritas.
ElementsCount { get; set; }Bestämmer det totala antalet frågor i svarsbladet.
override Name { get; set; }Namn på svarsblad
StartId { get; set; }Startindex för frågorna numbering
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.
VerticalMargin { get; set; }Vertikal marginal på svarsbladet. Ange i pixlar.

Fält

namnBeskrivning
BubbleSizeStorleken på en bubbla

Se även