BarcodeConfig

BarcodeConfig class

Streckkodselement. Kan användas för att koda värde. Placeras på sidan med hjälp av koordinater i pixlar.

public class BarcodeConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
BarcodeConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Align { get; set; } Streckkodsjusteringen på page
BarcodeQRVersion { get; set; } QR-versionen av QR code
BarcodeType { get; set; } Typen av streckkodselement
DrawCodetext { get; set; } Indikerar om text ska ritas under streckkodsbilden)
Height { get; set; } Målhöjden för streckkodsbild
override Name { get; set; } Streckkodsnamn. För värdeValue
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.
Value { get; set; } Värdet på streckkoden som ska kodas
X { get; set; } X-koordinat. Ställ in värdet till -1 för skip
Y { get; set; } Y-koordinat. Ställ in värdet till -1 för skip

Se även