BarcodeConfig.Height

BarcodeConfig.Height property

Målhöjden för streckkodsbild

public int Height { get; set; }

Se även