BarcodeConfig.Y

BarcodeConfig.Y property

Y-koordinat. Ställ in värdet till -1 för skip

public int Y { get; set; }

Se även