ChoiceBoxConfig

ChoiceBoxConfig class

Valrutan är ett grundläggande element som representerar en enda fråga med ett visst antal svar.

public class ChoiceBoxConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
ChoiceBoxConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
AnswersString { get; set; } Hämtar eller ställer in svarssträngar för ChoiceBox element
FontFamily { get; set; } Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; } Storleken på texten font
FontStyle { get; set; } Stilen för texten
override Name { get; set; } namn på valrutan. För visningsvärdeQuestionText
QuestionText { get; set; } Hämtar eller ställer in frågetext för ChoiceBox element
TextAlignment { get; set; } Textjustering, som anger var texten ska ritas på sidan
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även