Class ChoiceBoxConfig

ChoiceBoxConfig class

Valrutan är ett grundläggande element som representerar en enda fråga med ett visst antal svar.

public class ChoiceBoxConfig : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
ChoiceBoxConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
override Children { get; set; }Underordnade omr-element.ChoiceBoxAnswerConfig
Color { get; set; }Färgen på texten
DisplayQuestionNumber { get; set; }Ska vi visa numret på denna fråga. Som standard - true
FontFamily { get; set; }Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; }Storleken på texten font
FontStyle { get; set; }Stilen för texten
override Name { get; set; }namn på valrutan. För visningsvärdeQuestionText
QuestionText { get; set; }Hämtar eller ställer in frågetext för ChoiceBox element
TextAlignment { get; set; }Textjustering, anger var texten ska ritas på sidan
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även