Class CompositeGridConfig

CompositeGridConfig class

Grid element. Producera en mängd bubblor. Varje fylld bubbla representerar en symbol i sammansatt värde Alla markerade symboler kommer att sammanfogas till ett enda värde

public class CompositeGridConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
CompositeGridConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BubbleType { get; set; }Typen av en bubbla
Column { get; set; }När element är ritat i flera kolumner - representera position.
ColumnsCount { get; set; }Antal kolumner i rutnätet. Varje kolumn representerar en symbol i resultatet value Beloppet måste vara lika medExtraRow antal kolumner
DisplayHint { get; set; }Ska namnet på detta rutnät visas
ExtraRow { get; set; }Kolumnspecifika värden som kommer att placeras ovanpå standardvärden -Values . Presenteras som tvådimensionell array. Första - raden. Andra - kolumn. Varje sträng representerar text inuti bubblan. om strängen är null kommer ingen bubbla att placeras. Antalet kolumner måste vara lika medColumnsCount
GridAlignment { get; set; }Rutnätsjustering, anger var rutnätet ska ritas på sidan
GridOrientation { get; set; }Rutnätsorientering: horisontell eller vertikal. Indikerar hur underordnade element ska placeras
HeaderBorderColor { get; set; }Fyrkantig kantfärg
HeaderBorderSize { get; set; }Fyrkantig kantstorlek
HeaderType { get; set; }Indikerar vilken typ av element som ska ritas i början av rutnätet
override Name { get; set; }Namn på rutnät. Används som identifierare i recognition
RotationAngle { get; set; }Beskriv rotation av Grid-elementet runt sin egen axel. “90” - rotera CompositeGrid 90 grader “-90” - rotera ComopositeGrid till -90 grader
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.
Values { get; set; }Samling av strängar som kommer att beskriva möjliga symboler i varje kolumn. Kolumnspecifika värden placeras iExtraRow
XPosition { get; set; }Rutnät X-position på sidan, åsidosätter alignment
YPosition { get; set; }Rutnät Y-position på sidan, åsidosätter alignment

Fält

namnBeskrivning
BubbleSizeStorleken på en bubbla
VerticalMarginMarginalen mellan lines

Se även