ContentConfig

ContentConfig class

Representerar innehållselement. Kan användas som underordnat element i tabellen.

public class ContentConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
ContentConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Alignment { get; set; } Justering av innehållssträng inuti parent
ContentType { get; set; } Typ av textvisning.
FontFamily { get; set; } Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; } Storleken på texten font
FontStyle { get; set; } Stilen för texten
override Name { get; set; } Innehållsvärde
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även