Class ContentConfig

ContentConfig class

Representerar innehållselement. Kan användas som underordnat element i tabellen.

public class ContentConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
ContentConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Alignment { get; set; }Justering av innehållssträng inuti parent
Color { get; set; }Färgen på texten
ContentType { get; set; }Typ av textvisning.
FontFamily { get; set; }Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; }Storleken på texten font
FontStyle { get; set; }Stilen för texten
override Name { get; set; }Innehållsvärde
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även