ContentConfig.Alignment

ContentConfig.Alignment property

Justering av innehållssträng inuti parent

public AlignmentEnum Alignment { get; set; }

Se även