CustomTriggerConfig

CustomTriggerConfig class

Anpassad bubbla. Vid fyllning kan ändra beteende\värde av målelement

public class CustomTriggerConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
CustomTriggerConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BubbleType { get; set; } Typen av en bubbla
override Name { get; set; } Utlösarens namn.
Target { get; set; } Namn på målelement. Beteende beror påTriggerType
TriggerType { get; set; } Typ av utlösare. Beskriv utlösarbeteende
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.
Value { get; set; } Värdet för anpassad trigger. Användningen av detta värde beror påTriggerType

Fält

namn Beskrivning
BubbleSize Storleken på en bubbla

Se även