EmptyLineConfig

EmptyLineConfig class

Tomt element. Kan användas som vertikal marginal. Överhoppad höjd kan ställas in via egenskap.

public class EmptyLineConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
EmptyLineConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; set; } Höjd i pixlar.
override Name { get; set; } Namn på tom rad hoppa över - dras inte eller deltar inte i recognition
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även