Class GridConfig

GridConfig class

Representerar tabell med bubblor. Frågeidentifierare och flera svar att välja Svarsrad kan vara horisontell eller vertikal

public class GridConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
GridConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BubbleSize { get; set; }Storleken på en bubbla
BubbleType { get; set; }Typen av en bubbla
Column { get; set; }När element är ritat i flera kolumner - representera position.
GridAlignment { get; set; }Rutnätsjustering, anger var rutnätet ska ritas på sidan
GridOrientation { get; set; }Rutnätsorientering: horisontell eller vertikal. Indikerar hur underordnade element ska placeras
HeaderBorderColor { get; set; }Fyrkantig kantfärg
HeaderBorderSize { get; set; }Fyrkantig kantstorlek
HeaderType { get; set; }Indikerar vilken typ av element som ska ritas i början av rutnätet
override Name { get; set; }Namn på rutnät. Används som identifierare i recognition
OptionsCount { get; set; }Antal svarsalternativ i varje valruta, dvs rader i top-down grid
SectionsCount { get; set; }Antal valrutor i rutnätet, dvs kolumner i rutnät uppifrån och ned
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.
VerticalMargin { get; set; }Marginalen mellan lines
XPosition { get; set; }Rutnät X-position på sidan, åsidosätter alignment
YPosition { get; set; }Rutnät Y-position på sidan, åsidosätter alignment

Se även