GridConfig

GridConfig class

Representerar tabell med bubblor. Frågeidentifierare och flera svar att välja Svarsrad kan vara horisontell eller vertikal

public class GridConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
GridConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BubbleSize { get; set; } Storleken på en bubbla
BubbleType { get; set; } Typen av en bubbla
Column { get; set; } När element är ritat i flera kolumner - representera position.
GridAlignment { get; set; } Rutnätsjustering, anger var rutnätet ska ritas på sidan
GridOrientation { get; set; } Rutnätsorientering: horisontell eller vertikal. Indikerar hur underordnade element ska placeras
HeaderBorderColor { get; set; } Fyrkantig kantfärg
HeaderBorderSize { get; set; } Fyrkantig kantstorlek
HeaderType { get; set; } Indikerar vilken typ av element som ska ritas i början av rutnätet
override Name { get; set; } Namn på rutnät. Används som identifierare i recognition
OptionsCount { get; set; } Antal svarsalternativ i varje valruta, dvs rader i top-down grid
SectionsCount { get; set; } Antal valrutor i rutnätet, dvs kolumner i rutnät uppifrån och ned
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.
VerticalMargin { get; set; } Marginalen mellan lines
XPosition { get; set; } Rutnät X-position på sidan, åsidosätter alignment
YPosition { get; set; } Rutnät Y-position på sidan, åsidosätter alignment

Se även