ImageConfig

ImageConfig class

Representerar bildelement. Infogat från filsystemet med den angivna sökvägen

public class ImageConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
ImageConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; set; } Höjd på bilden
override Name { get; set; } Namn på bilden. Obligatorisk.
Path { get; set; } Sökväg till bild. Fylld med hjälp avName ochImagesPaths
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.
Width { get; set; } Bildens bredd
XPosition { get; set; } Rutnät X-position på sidan, åsidosätter alignment
YPosition { get; set; } Rutnät Y-position på sidan, åsidosätter alignment

Fält

namn Beskrivning
ImageAlign Bildjusteringen på sidan

Se även