ImageConfig.XPosition

ImageConfig.XPosition property

Rutnät X-position på sidan, åsidosätter alignment

public int XPosition { get; set; }

Se även