InputGroup

InputGroup class

Grupperingselement. Består av två innehållsbarn. Ritad i proportionerna 1\3 och 2\3.

public class InputGroup : ParentConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
InputGroup() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BorderColor { get; set; } Färg på kant
BorderSize { get; set; } Storlek på kantlinje
override Children { get; set; } Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
InputBorder { get; set; } Typ av ritad kant
LabelBorder { get; set; } Typ av ritad kant
override Name { get; set; } Namn på grupperingselement
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även