Class InputGroup

InputGroup class

Grupperingselement. Består av två innehållsbarn. Ritad i proportionerna 1\3 och 2\3.

public class InputGroup : ParentConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
InputGroup()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BorderBottomStyle { get; set; }Ytterligare stil för nedre kant
BorderColor { get; set; }Färg på kant
BorderLeftStyle { get; set; }Ytterligare stil för vänster kant
BorderRightStyle { get; set; }Ytterligare stil för höger kant
BorderSize { get; set; }Storlek på kantlinje
BorderTopStyle { get; set; }Ytterligare stil för top border
override Children { get; set; }Underordnade omr-element. I de flesta fall placerad inuti förälder eller under.
InputBorder { get; set; }Typ av ritad kant
LabelBorder { get; set; }Typ av ritad kant
override Name { get; set; }Namn på grupperingselement
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även