Class TextConfig

TextConfig class

Representerar textelement. Används för att visa information. Deltar inte i igenkänning.

public class TextConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
TextConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Color { get; set; }Färgen på texten
FontFamily { get; set; }Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; }Storleken på texten font
FontStyle { get; set; }Stilen för texten
override Name { get; set; }Text som måste visas
TextAlignment { get; set; }Textjustering, anger var texten ska ritas på sidan
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även