TextConfig

TextConfig class

Representerar textelement. Används för att visa information. Deltar inte i igenkänning.

public class TextConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
FontFamily { get; set; } Teckensnittsfamiljen för text
FontSize { get; set; } Storleken på texten font
FontStyle { get; set; } Stilen för texten
override Name { get; set; } Text som måste visas
TextAlignment { get; set; } Textjustering, som anger var texten ska ritas på sidan
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även