TextConfig.FontFamily

TextConfig.FontFamily property

Teckensnittsfamiljen för text

public string FontFamily { get; set; }

Se även