WriteInConfig

WriteInConfig class

Representerar Write-In-element. Används för handskrivna fält. Vid igenkänning klippt som bild och placerad i mapp.

public class WriteInConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namn Beskrivning
WriteInConfig() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
override Name { get; set; } Namn på inskrivningsområdet och namn på bilden när den känns igen.
Required { get; set; } Krävs klippning av inskrivningsfält
override Type { get; set; } Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även