Class WriteInConfig

WriteInConfig class

Representerar Write-In-element. Används för handskrivna fält. Vid igenkänning klippt som bild och placerad i mapp.

public class WriteInConfig : BaseConfig

Konstruktörer

namnBeskrivning
WriteInConfig()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Adaptive { get; set; }Ställ in ritbeteende till adaptivt. Adaptivt beteende draw writeIn baserat på överordnad height
Color { get; set; }Färgen påHint
FontFamily { get; set; }Teckensnittsfamiljen förHint
FontSize { get; set; }Storleken påHint font
FontStyle { get; set; }Stilen påHint
Hint { get; set; }Text efter inskrivningsområde. Som standard används “write-in”
override Name { get; set; }Namn på inskrivningsområdet och namn på bilden när den känns igen.
Required { get; set; }Krävs klippning av inskrivningsfält
override Type { get; set; }Typ av omr-element. Obligatoriskt fält för JSON-serialisering.

Se även