Required

WriteInConfig.Required property

Krävs klippning av inskrivningsfält

public bool Required { get; set; }

Se även