Aspose.OMR.Generation.Config.Enums

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AlignmentEnumTyp av horisontell justering i förhållande till dess överordnade. Används i många element.
BarcodeTypeTyp av streckkod som används iBarcodeConfig
BorderTypeBorder type
BubblePositionTypePosition för bubbelaganist huvudinnehåll
BubbleTypeTyp av bubbla.
ConfigTypeTyp av Omr Element
ContainerTypeEnumTyp avContainerConfig
ContentTypeTyp av innehåll display
DirectionalityRiktning av ritningselement och text.
GridHeaderTypeEnumTypen av rutnätshuvud
ParagraphTypeEnumTyp avParagraphConfig
QRVersionTyp av QR som kommer att användas förBarcodeConfig Ansvarig för maximalt antal byte kodade av QR. Om du är osäker - användAuto . Biblioteket väljer automatiskt lämplig storlek
ScoreDisplayStyr visning av poängvärde.
ScoreGroupTypeTyp av poäng Grupp. Effektritning av poänggrupp element
ScoreHeaderTypeTyp av poänghuvud.
TableTypeTabelltypen
TriggerTypeTyp av utlösare. Beskriv utlösarbeteende
VerticalAlignmentBeskriver vertikal positionering av underordnat element inuti parent