Aspose.OMR.Generation.Config.Enums

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
AlignmentEnum Typ av horisontell justering i förhållande till dess överordnade. Används i många element.
BarcodeType Typ av streckkod som används iBarcodeConfig
BorderType Border type
BubbleType Typ av bubbla.
ConfigType Typ av Omr Element
ContainerTypeEnum Typ avContainerConfig
ContentType Typ av innehåll display
GridHeaderTypeEnum Typen av rutnätshuvud
ParagraphTypeEnum Typ avParagraphConfig
QRVersion Typ av QR som kommer att användas förBarcodeConfig Ansvarig för maximalt antal byte kodade av QR. Om du är osäker - användAuto . Biblioteket väljer automatiskt lämplig storlek
ScoreDisplay Styr visning av poängvärde.
ScoreGroupType Typ av poäng Grupp. Effektritning av poänggrupp element
ScoreHeaderType Typ av poänghuvud.
TableType Tabelltypen
TriggerType Typ av utlösare. Beskriv utlösarbeteende