AlignmentEnum

AlignmentEnum enumeration

Typ av horisontell justering i förhållande till dess överordnade. Används i många element.

public enum AlignmentEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
undefined 0 Justering är inte inställd. Standardvärdet kommer att användas.
Left 10 Justera element till vänster
Center 20 Justera element i mitten av dess parent
Right 30 Justera element på höger sida

Se även