Enum BarcodeType

BarcodeType enumeration

Typ av streckkod som används iBarcodeConfig

public enum BarcodeType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
QR0Representerar QR-typ
Codabar1Representerar Codabar type
Code112representerar Code11 type
Code39Standard3Representerar kod39Standardtyp
Code39Extended4Representerar kod39Utökad typ
Code93Standard5Representerar kod93Standardtyp
Code93Extended6representerar kod93Utökad typ
Code1287Representerar Code128 type
GS1Code1288Representerar GS1Code128 type
EAN89Representerar EAN8 type
EAN1310Representerar EAN13 type
EAN1411Representerar EAN14 type
SCC1412Representerar SCC14 type
SSCC1813Representerar SSCC18 type
UPCA14Representerar UPCA-typ
UPCE15Representerar UPCE-typ
ISBN16Representerar ISBN-typ
ISSN17Representerar ISSN-typ
ISMN18Representerar ISMN-typ
Standard2of519Representerar Standard2of5 type
Interleaved2of520Representerar Interleaved2of5 type
Matrix2of521Representerar Matrix2of5 type
ItalianPost2522Representera ItalianPost25 type
IATA2of523Representerar IATA2of5 type
ITF1424Representerar ITF14 type
ITF625Representerar ITF6 type
MSI26Representerar MSI-typ
VIN27Representerar VIN-typ
DeutschePostIdentcode28Representerar DeutschePostIdentcode type
DeutschePostLeitcode29Representerar DeutschePostLeitcode type
OPC30Representerar OPC-typ
PZN31Representerar PZN-typ
Code16K32Representerar Code16K type
Pharmacode33Representerar läkemedelskod typ
DataMatrix34Representerar DataMatrix type
Aztec35Representerar aztekisk typ
Pdf41736Representerar Pdf417 type
MacroPdf41737Representerar MacroPdf417 type
AustraliaPost38Representerar AustraliaPost type
Postnet39Representerar Postnet type
Planet40Representerar planettyp
OneCode41Representerar OneCode type
RM4SCC42Representerar RM4SCC type
Mailmark43Representerar postmärke type
DatabarOmniDirectional44Representera DatabarOmniDirectional type
DatabarTruncated45Representerar DatabarTruncated type
DatabarLimited46Representera DatabarLimited type
DatabarExpanded47Representera DatabarUtökad typ
SingaporePost48Representerar SingaporePost type
GS1DataMatrix49Representerar GS1DataMatrix type
AustralianPosteParcel50Representera australiensisk PostParcel type
SwissPostParcel51Representerar SwissPostParcel type
PatchCode52Representerar PatchCode type
DatabarExpandedStacked53Represent DatabarExpandedStacked type
DatabarStacked54Representerar DatabarStacked type
DatabarStackedOmniDirectional55Represent DatabarStackedOmniDirectional type
MicroPdf41756Representerar MicroPdf417 type
GS1QR57Representerar GS1QR type
MaxiCode58Representerar MaxiCode type
Code3259Representerar Code32 type
DataLogic2of560Representerar DataLogic2of5 type
DotCode61Representerar DotCode type
DutchKIX62Representerar DutchKIX type
UpcaGs1Code128Coupon63Representerar UpcaGs1Code128Coupon type
UpcaGs1DatabarCoupon64Representerar UpcaGs1DatabarCoupon type
CodablockF65Representerar CodablockF type
GS1CodablockF66Representerar GS1CodablockF type

Se även