BarcodeType

BarcodeType enumeration

Typ av streckkod som används iBarcodeConfig

public enum BarcodeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
QR 0 Representerar QR-typ
Codabar 1 Representerar Codabar type
Code11 2 representerar Code11 type
Code39Standard 3 Representerar kod39Standardtyp
Code39Extended 4 Representerar kod39Utökad typ
Code93Standard 5 Representerar kod93Standardtyp
Code93Extended 6 representerar kod93Utökad typ
Code128 7 Representerar Code128 type
GS1Code128 8 Representerar GS1Code128 type
EAN8 9 Representerar EAN8 type
EAN13 10 Representerar EAN13 type
EAN14 11 Representerar EAN14 type
SCC14 12 Representerar SCC14 type
SSCC18 13 Representerar SSCC18 type
UPCA 14 Representerar UPCA-typ
UPCE 15 Representerar UPCE-typ
ISBN 16 Representerar ISBN-typ
ISSN 17 Representerar ISSN-typ
ISMN 18 Representerar ISMN-typ
Standard2of5 19 Representerar Standard2of5 type
Interleaved2of5 20 Representerar Interleaved2of5 type
Matrix2of5 21 Representerar Matrix2of5 type
ItalianPost25 22 Representera ItalianPost25 type
IATA2of5 23 Representerar IATA2of5 type
ITF14 24 Representerar ITF14 type
ITF6 25 Representerar ITF6 type
MSI 26 Representerar MSI-typ
VIN 27 Representerar VIN-typ
DeutschePostIdentcode 28 Representerar DeutschePostIdentcode type
DeutschePostLeitcode 29 Representerar DeutschePostLeitcode type
OPC 30 Representerar OPC-typ
PZN 31 Representerar PZN-typ
Code16K 32 Representerar Code16K type
Pharmacode 33 Representerar läkemedelskod typ
DataMatrix 34 Representerar DataMatrix type
Aztec 35 Representerar aztekisk typ
Pdf417 36 Representerar Pdf417 type
MacroPdf417 37 Representerar MacroPdf417 type
AustraliaPost 38 Representerar AustraliaPost type
Postnet 39 Representerar Postnet type
Planet 40 Representerar planettyp
OneCode 41 Representerar OneCode type
RM4SCC 42 Representerar RM4SCC type
Mailmark 43 Representerar postmärke type
DatabarOmniDirectional 44 Representera DatabarOmniDirectional type
DatabarTruncated 45 Representerar DatabarTruncated type
DatabarLimited 46 Representera DatabarLimited type
DatabarExpanded 47 Representera DatabarUtökad typ
SingaporePost 48 Representerar SingaporePost type
GS1DataMatrix 49 Representerar GS1DataMatrix type
AustralianPosteParcel 50 Representera australiensisk PostParcel type
SwissPostParcel 51 Representerar SwissPostParcel type
PatchCode 52 Representerar PatchCode type
DatabarExpandedStacked 53 Represent DatabarExpandedStacked type
DatabarStacked 54 Representerar DatabarStacked type
DatabarStackedOmniDirectional 55 Represent DatabarStackedOmniDirectional type
MicroPdf417 56 Representerar MicroPdf417 type
GS1QR 57 Representerar GS1QR type
MaxiCode 58 Representerar MaxiCode type
Code32 59 Representerar Code32 type
DataLogic2of5 60 Representerar DataLogic2of5 type
DotCode 61 Representerar DotCode type
DutchKIX 62 Representerar DutchKIX type
UpcaGs1Code128Coupon 63 Representerar UpcaGs1Code128Coupon type
UpcaGs1DatabarCoupon 64 Representerar UpcaGs1DatabarCoupon type
CodablockF 65 Representerar CodablockF type
GS1CodablockF 66 Representerar GS1CodablockF type

Se även