Enum BubblePositionType

BubblePositionType enumeration

Position för bubbelaganist huvudinnehåll

public enum BubblePositionType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
undefined0Standardvärde
Left1En vänster sida av content
Right2På höger sida av content

Se även