BubbleType

BubbleType enumeration

Typ av bubbla.

public enum BubbleType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Round 0 Rund bubbla
Square 1 Fyrkantig bubbla

Se även