ContainerTypeEnum

ContainerTypeEnum enumeration

Typ avContainerConfig

public enum ContainerTypeEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Normal 0 Behållaren kommer att ritas enligt dess position
Footer 2 Behållaren kommer att ritas i sidfoten - i slutet av sidan.

Se även