ContentType

ContentType enumeration

Typ av innehåll display

public enum ContentType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Normal 0 Standardvärde. Rita text som den är.
Cells 1 Rita celler. Varje symbol inuti raden är innesluten i rektangel(cell)

Se även