GridHeaderTypeEnum

GridHeaderTypeEnum enumeration

Typen av rutnätshuvud

public enum GridHeaderTypeEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Underline 0 Understrykning på rutnätshuvud
Square 1 Fyrkant på rutnät header

Se även