Enum ParagraphTypeEnum

ParagraphTypeEnum enumeration

Typ avParagraphConfig

public enum ParagraphTypeEnum

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Normal0Styckejustera objekt vertikalt
Multiple1Paragraph kommer att försöka slå in mångaContentConfig runt enImageConfig Duplikat avImageWrap Används som äldre support
ImageWrap2Paragraph kommer att försöka slå in mångaContentConfig runt enImageConfig
Inline3Allokera element i en horisontell (LTR) linje

Se även