ParagraphTypeEnum

ParagraphTypeEnum enumeration

Typ avParagraphConfig

public enum ParagraphTypeEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Normal 0 Styckejustera objekt vertikalt
Multiple 1 Paragraph kommer att försöka slå in mångaContentConfig runt enImageConfig Duplikat avImageWrap Används som äldre support
ImageWrap 2 Paragraph kommer att försöka slå in mångaContentConfig runt enImageConfig

Se även