QRVersion

QRVersion enumeration

Typ av QR som kommer att användas förBarcodeConfig Ansvarig för maximalt antal byte kodade av QR. Om du är osäker - användAuto . Biblioteket väljer automatiskt lämplig storlek

public enum QRVersion

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Välj QR-version automatiskt
Version01 1 Representerar QR-version 1
Version02 2 Representerar QR-version 2
Version03 3 Representerar QR-version 3
Version04 4 Representerar QR-version 4
Version05 5 Representerar QR-version 5
Version06 6 Representerar QR-version 6
Version07 7 Representerar QR-version 7
Version08 8 Representerar QR-version 8
Version09 9 Representerar QR-version 9
Version10 10 Representerar QR-version 10
Version11 11 Representerar QR-version 11
Version12 12 Representerar QR-version 12
Version13 13 Representerar QR-version 13
Version14 14 Representerar QR-version 14
Version15 15 Representerar QR-version 15
Version16 16 Representerar QR-version 16
Version17 17 Representerar QR-version 17
Version18 18 Representerar QR-version 18
Version19 19 Representerar QR-version 19
Version20 20 Representerar QR-version 20
Version21 21 Representerar QR-version 21
Version22 22 Representerar QR-version 22
Version23 23 Representerar QR-version 23
Version24 24 Representerar QR-version 24
Version25 25 Representerar QR-version 25
Version26 26 Representerar QR-version 26
Version27 27 Representerar QR-version 27
Version28 28 Representerar QR-version 28
Version29 29 Representerar QR-version 29
Version30 30 Representerar QR-version 30
Version31 31 Representerar QR-version 31
Version32 32 Representerar QR-version 32
Version33 33 Representerar QR-version 33
Version34 34 Representerar QR-version 34
Version35 35 Representerar QR-version 35
Version36 36 Representerar QR-version 36
Version37 37 Representerar QR-version 37
Version38 38 Representerar QR-version 38
Version39 39 Representerar QR-version 39
Version40 40 Representerar QR-version 40
VersionM1 101 Representerar QR-version M1
VersionM2 102 Representerar QR-version M2
VersionM3 103 Representerar QR-version M3
VersionM4 104 Representerar QR-version M4

Se även