Enum ScoreDisplay

ScoreDisplay enumeration

Styr visning av poängvärde.

public enum ScoreDisplay

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
DontDisplay0Poängvärde kommer att döljas för användaren. Poängvärde deltar fortfarande i erkännande och totalpoängbelopp. Amount kommer att ignoreras.
DisplayAsExtraColumn1Poängvärde kommer att visas som extra kolumn och kommer att vara synligt för användaren. Poängvärde deltar i erkännande och totalpoängbelopp. Amount kommer att markera poängkolumnpositionen bland andra kolumner. Använd endast en sådan header
DisplayInsideCell2Poängvärde kommer att visas i varje cell. Poängvärde kommer att placeras inuti varje bubbla. I nuvarande version - en siffra per bubbla eller undantag kommer att kastas. Amount kommer att ignoreras.

Se även