ScoreHeaderType

ScoreHeaderType enumeration

Typ av poänghuvud.

public enum ScoreHeaderType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Positive 0 Om bubblan under denna kolumn är markerad - poängvärdet kommer att läggas till.
Negative 1 Om bubblan under den här kolumnen är markerad - kommer ingenting att hända.
Amount 2 Denna kolumnrubrik lagrar poängvärde. t.ex. “2” eller “4” Kan endast användas medDisplayAsExtraColumn
Question 3 I denna kolumn: header - frågetext. Rader - svar
Content 4 I denna kolumn kan anpassat innehåll placeras. Header - header text Rader - Innehållselement med rad och kolumn specificerad

Se även