TableType

TableType enumeration

Tabelltypen

public enum TableType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Enkel tabell
Striped 1 Randig tabell
EqualCells 2 Varje kolumn har lika width

Se även