Enum TriggerType

TriggerType enumeration

Typ av utlösare. Beskriv utlösarbeteende

public enum TriggerType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
ReplaceValue0När det känns igen ändra värdet på elementet till triggervärdet, vid fyllning

Se även