TriggerType

TriggerType enumeration

Typ av utlösare. Beskriv utlösarbeteende

public enum TriggerType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ReplaceValue 0 När det känns igen ändra värdet på elementet till triggervärdet, vid fyllning

Se även