Aspose.OMR.Generation.Config

Klasser

KlassBeskrivning
BaseConfigAbstraktion som innehåller obligatoriska fält för varje omr element
BorderStyleBeskriv ram för en vald sida av
ParentConfigAbstraktion som markerar element som förälder och tillåter att ha andra element som barn
TemplateConfigRotelement som innehåller alla andra omr-element