Aspose.OMR.Generation.Config

Klasser

Klass Beskrivning
BaseConfig Abstraktion som innehåller obligatoriska fält för varje omr element
ParentConfig Abstraktion som markerar element som förälder och tillåter att ha andra element som barn
TemplateConfig Rotelement som innehåller alla andra omr-element