Aspose.OMR.Generation.OverflowActions

Klasser

KlassBeskrivning
ClipÖverfull del kommer att trunkeras. Som standard kommer det överordnade elementet att ta så mycket plats som möjligt på sidan. Om den storleken inte räcker - det underordnade elementet kommer att trunkeras.
NoClipInget försök att kontrollera Overflow kommer att göras.
OverflowActionÅtgärd för att kontrollera underordnat elements överfulla storlek på det överordnade elementet. Väntar på realisering kan ge olika resultat.
WrapFöräldraelement kommer att försöka hitta en plats för överfyllda barn i en annan föräldrar