Aspose.OMR.Generation.WritingSystems

Klasser

KlassBeskrivning
ArabicArabisk kultur förinställd. RightToLeft och ١,٢,٣
DigitReplacementSiffror kan ersättas
PersianPersiska språkinställningar Höger till vänster ١,۲, ۳
WesternStandardlokalinställningar för 1,2,3 och LTR
WritingSystemKulturella inställningar