Aspose.OMR.Generation

Klasser

Klass Beskrivning
GenerationResult Resultatet av mallgenereringen. Innehåller mallbilden och mallen (json som beskriver elementens plats på bilden).
GlobalPageSettings De globala inställningarna som gäller för alla sidelement.
MemoryGenerationResult GenerationResult omslag. Tillåter att spara resultat som MemoryStream

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
BubbleSize Storleken på en bubbla
Color Färgerna
FontStyle Teckensnittsstilarna
Orientation Orienteringen
PaperSize Pappersstorleken