BubbleSize

BubbleSize enumeration

Storleken på en bubbla

public enum BubbleSize

Värderingar

namn Värde Beskrivning
undefined 0 Värdet har inte angetts och måste ersättas
Extrasmall 10 Ansvarig för bubbelstorlek 40
Small 20 Ansvarig för bubbelstorlek 50
Normal 30 Ansvarig för bubbelstorlek 60
Large 40 Ansvarig för bubbelstorlek 80
Extralarge 50 Ansvarig för bubbelstorlek 100

Se även