Color

Color enumeration

Färgerna

public enum Color

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Aqua 0 Aqua color
Aquamarine 1 Akvamarin färg
Black 2 Svart färg
Blue 3 Blå färg
BlueViolet 4 Blåviolett färg
Crimson 5 Crimson color
DarkBlue 6 Mörkblå färg
DarkGreen 7 Mörkgrön färg
DarkOrange 8 Mörkorange färg
DarkSalmon 9 DarkLax color
Fuchsia 10 Fuchsia färg
Indigo 11 Indigo färg
Lime 12 Lime color
Red 13 Den röda färgen
Teal 14 Blågrön färg
White 15 Vit färg
Gray 16 Grå färg
LightGray 17 Ljusgrå färg

Se även