Enum FontStyle

FontStyle enumeration

Teckensnittsstilarna

public enum FontStyle

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
undefined0Värdet har inte angetts och måste ersättas
Regular16Normal text
Bold1Den feta texten
Italic2Kursiv text
Underline4Understruken text
Strikeout8Text med en linje genom mitten

Se även