FontStyle

FontStyle enumeration

Teckensnittsstilarna

public enum FontStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
undefined 0 Värdet har inte angetts och måste ersättas
Regular 16 Normal text
Bold 1 Den feta texten
Italic 2 Kursiv text
Underline 4 Understruken text
Strikeout 8 Text med en linje genom mitten

Se även