Class GenerationResult

GenerationResult class

Resultatet av mallgenereringen. Innehåller mallbilden och mallen (json som beskriver elementens plats på bilden).

public class GenerationResult

Egenskaper

namnBeskrivning
ErrorCode { get; set; }Hämtar eller ställer in felkoden. Är lika med 0 om inga fel inträffade.
ErrorMessage { get; set; }Hämtar eller ställer in meddelandet som beskriver felet. Töm om inga fel inträffade.
Template { get; set; }Hämtar eller ställer in mallen JSON string
TemplateImage { get; set; }Hämtar eller ställer in den genererade mallbilden
Warnings { get; set; }Hämtar eller ställer in en lista över varningsmeddelanden som beskriver icke-kritiska fel som dök upp under generation

Metoder

namnBeskrivning
Save(string, string)Spara mallbilder och mall i den angivna mappen
SaveAsPdf(string, string)Spara mallbilder och mall i den angivna mappen Mallbild sparad som pdf

Fält

namnBeskrivning
MultipageTemplateImagesHämtar eller ställer in samlingen av genererade bilder för en flersidig mall

Se även