GlobalPageSettings

GlobalPageSettings class

De globala inställningarna som gäller för alla sidelement.

public class GlobalPageSettings

Konstruktörer

namn Beskrivning
GlobalPageSettings() Default_Constructor

Fält

namn Beskrivning
BubbleColor Färg på bubblorna
BubbleSize Storleken på bubblorna
FontFamily Teckensnittsfamiljen för text
FontSize Storleken på texten font
FontStyle Stilen för texten
ImagesPaths Fullständiga sökvägar till bilderna som används i generation
Orientation Orientering av sidan
PageMarginLeft Vänster marginal på sidan på pixels
PageMarginRight Höger marginal på sidan på pixels
PaperSize Pappersstorlek

Se även