GlobalPageSettings.ImagesPaths

GlobalPageSettings.ImagesPaths field

Fullständiga sökvägar till bilderna som används i generation

public string[] ImagesPaths;

Se även