GlobalPageSettings.Overflow

GlobalPageSettings.Overflow field

Ställ in overflow-åtgärd för varje element på den här sidan. OverflowAction-kontroll överordnade-underordnade relationer när det underordnade elementets storlek svämmar över allokerad överordnad elementstorlek.

public OverflowAction Overflow;

Se även