GlobalPageSettings.PageMarginRight

GlobalPageSettings.PageMarginRight field

Höger marginal på sidan på pixels

public int PageMarginRight;

Se även