GlobalPageSettings.WritingSystem

GlobalPageSettings.WritingSystem field

Förinställda inställningar för mallgenerering. Inkludera riktning (LeftToRight eller RightToLeft) och siffror usage

public WritingSystem WritingSystem;

Exempel

WritingSystem = new Western(); WritingSystem = new Arabic(true);

Se även